ניהול משק צמיגים לחברות הובלה והסעה ציבורית

חצב מתמחה מזה מספר שנים במתן שירותי צמיגים ותיקוני תקרים לציי רכב בתחום הרכב הכבד בפריסה ארצית באמצעות רשת תקריות שנבחרה  בקפידה ואשר פזורה בכל שטח מדינת ישראל.

כמו כן הקמנו מוקד שירות הפועל 24 שעות ביממה. המוקד מתמחה במתן שירותי חילוץ, תיקוני תקרים, החלפות צמיגים וכל שירות נוסף הקשור לצמיגי הלקוח. תפקידו העיקרי של המוקד הינו לוודא כי כל רכב המנוי על  השירות באמצעות המוקד, יטופל בהתאם לנוהלי העבודה שסוכמו עם נציגי הלקוח באמצעות אחת מהתקריות המוסמכות וכי השירות הניתן עומד בקריטריונים שנקבעו ע”י חצב ו/או ע”י הלקוח.

נציג מקצועי (מהנדס במקצועו) מטעם חצב מלווה את צי הרכבים של הלקוח, מנטר באופן קבוע את כל הנתונים הרלוונטיים הקשורים למצבת צמיגי צי הלקוח ובאמצעות תוכנות ייעודיות מקיים מעקב רציף אחרי כל צמיג השייך ללקוח. כמו כן תפקידו של הנציג הממונה מטעם חצב לקיים קשר קבוע עם נציגי הלקוח בכל הקשור למדיניות הטיפול בצמיגים כפי שסוכמה בין הצדדים, להנחות ולהדריך את נהגי הלקוח בכל הקשור לשמירה נאותה ובטיחותית של הצמיגים וכן לקיים ערוץ תקשורת בינו לבין נציגי הלקוח לצורך העברת מידע נתונים מסקנות ופעולות הקשורים לצמיגי הלקוח.

המטרה העיקרית של קיום שיתוף פעולה זה בין חצב ללקוח הינה ייעול ניהול משק צמיגי הלקוח תוך שמירה על נסיעה יעילה ובטיחותית שתביא לחסכון ניכר בעלויות משק הצמיגים מצד אחד וכן אספקת צמיגים חדשים ומחודשים באמצעות חצב מצד שני.

היתרון המשמעותי בקשר מסוג זה עם חצב הינו העמדת הפלטפורמה המקצועית והשיווקית   ואת המומחיות והניסיון הרב שלנו בכל הנוגע לצמיגים לרשות ולשירות הלקוח,  וקיום מנגנון משותף של למידה והפקת לקחים לצורך התייעלות מתמדת.

בסיס הרעיון הינו שינוי התפיסה המסורתית על פיה אנו מתפקדים כספק צמיגים רגיל, כאשר למעשה אנו הופכים למעין שותפים עסקיים לצורך מטרה אחת והיא חסכון בעלויות משק הצמיגים תוך שמירה על בטיחות ורציפות נסיעה.

קשר מסוג זה חייב להתבצע תוך אמון הדדי מוחלט ומחייב קיום  מדיניות “ספרים פתוחים” מצד שני הצדדים בכל הנוגע לאספקת מידע רלוונטי.